Op Sportarbeidsmarkt.nl worden naast talloze vacatures ook artikelen gepubliceerd die interessant zijn voor mensen die in de sportwereld (willen) werken, bijvoorbeeld als werkgever, werknemer, zzp'er, bestuurder en/of vrijwilliger. De artikelen zijn veelal geschreven door journalisten en columnisten van Sport Knowhow XL, informatieplatform voor de zakelijke sportmarkt.

Dat meer bewegen en sporten landelijk gezien hoog op de agenda staat, is zichtbaar in tal van gemeenten. In de Hofstad is de stichting Werken aan Sportstad Den Haag een van de partijen die op dit doel gericht is.
7 september 2023
werken in de sport, (lokale) overheid, sportbeleid, trainer/coach
Jong Oranje - de organisatie voor young professionals in de sport - heeft een nieuw bestuur. De club heeft zo’n 400 leden die in hun werk allemaal te maken hebben met sport.
22 juni 2023
werken in de sport, sportbestuur
Huub Stammes heeft in zijn carrière te maken gehad met ruim twintig voorzitters, en kan dus als ervaringsdeskundige worden gezien. We vroegen hem om zijn bestuurlijke ervaringen met ons te delen.
16 mei 2023
werken in de sport, vrijwilligers, sportbestuur, sportbond
De huidige CAO Sport loopt aan het einde van dit kalenderjaar af. Daarom zitten werkgevers- en werknemersorganisaties middenin een verkennend proces dat moet leiden tot de CAO Sport 2024+.
20 april 2023
werken in de sport
Berit van Dobbenburgh-Meyboom is sinds november 2019 directeur van de Nederlandse Bridge Bond. Zij trof een gezonde bond aan, die vrijwel direct na haar aantreden hard werd getroffen door de coronapandemie. Het leidde tot een stevige terugloop in ledental
11 april 2023
werken in de sport, sportbestuur, sportbond
De WOS (Werkgevers in de Sport) is een campagne gestart met de naam ‘Ook dat is duurzame inzetbaarheid’. Hoe ziet deze campagne eruit, wat is de aanleiding ervan en op welk resultaat wordt gehoopt?
11 april 2023
werken in de sport
Na de zomer van 2023 van start Hogeschool Inholland met een deeltijdopleiding Sportkunde waarin welzijn, gezondheid en leefstijl centraal staan. In Nederland bestaan momenteel 8 voltijd Sportkunde hbo-opleidingen en één deeltijd Sportkunde hbo-opleiding.
6 april 2023
werken in de sport, opleidingen
Aanleiding voor dit onderzoek zijn de recente landelijke (beleids)ontwikkelingen die van grote invloed zullen zijn op de arbeidsmarkt van de sportsector.
16 februari 2023
werken in de sport, sportbeleid
#replace title#