door: Emilie Maclaine Pont | 7 september 2023

Dat meer bewegen en sporten landelijk gezien hoog op de agenda staat, is zichtbaar in tal van gemeenten. In de Hofstad is de stichting Werken aan Sportstad Den Haag een van de partijen die op dit doel gericht is. Met het ondersteunen van sportverenigingen en het organiseren van sportactiviteiten en –evenementen bieden zij inwoners de kans om op verschillende manieren met sporten in aanraking te komen én blijven.

Job Schenau is sinds drie jaar directeur van Werken aan Sportstad Den Haag (WSDH), dat tot voor kort nog Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag heette. “Deze naam deed al een tijd geen recht meer aan wat wij allemaal doen. We zijn geen werkgever voor sportclubs, zoals de woorden suggereren. De afkorting WSDH is met onze nieuwe naam behouden, terwijl het ook laat zien dat we ons op meer dan alleen verenigingen richten.”

Focus op aandachtswijken
De voornaamste doelgroep van WSDH is voor Streetsport de leeftijdscategorie 4 tot 27 jaar. Daarnaast vinden er onder de WSDH-vlag activiteiten plaats voor onder meer senioren en moeders. Schenau: “We focussen daarbij vooral op degenen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Al snel kom je dan in zogenaamde krachtwijken uit, zoals de Schilderswijk, Laakkwartier en Moerwijk. Op Krajicek-playgrounds en Cruyff-courts zijn kinderen en jongeren dagelijks welkom om kosteloos aan sportactiviteiten deel te nemen onder begeleiding van buurtsportcoaches. Van 3x3 basketbal tot voetbal en van urban defence tot headis, een soort tafeltennis met je hoofd in plaats van een batje. We werken meestal toe naar een toernooi, waarbij we met alle deelnemers van meerdere playgrounds samenkomen.”

"In onze optiek is gedeeld eigenaarschap een vereiste om veranderingen structureel in te bedden"

Verenigingen kloppen bij WSDH aan als ze hulp zoeken bij actuele vraagstukken, denk aan het aantrekken en waarderen van vrijwilligers, positieve sportcultuur, de maatschappelijke rol van verenigingen en het begeleiden van trainers. “Onze sportcoördinatoren springen voor een aantal maanden tot een seizoen in om professionele begeleiding te bieden. We nemen de vereniging daarbij aan de hand, bijvoorbeeld door een vrijwilligerscommissie op te zetten, het sportaanbod te verbreden of te werken aan een positieve sportcultuur. Nadrukkelijk zoeken we daarbij de samenwerking met de contactpersoon binnen de vereniging op: in onze optiek is gedeeld eigenaarschap een vereiste om veranderingen structureel in te bedden.”


Rolmodellen

Bij de stichting werken zo’n tachtig medewerkers. Schenau: “Een deel van hen deed ooit ook mee aan onze activiteiten en is op die manier doorgestroomd. Zij fungeren dus als ware rolmodellen. Sommigen volgden een scholarship-programma van de Krajicek Foundation, een van onze samenwerkingspartners. Daarmee krijg je een gedeelte van je opleiding vergoed in ruil voor het terugdoen van iets voor de wijk, zoals het organiseren van een evenement.”

De Krajicek Foundation is slechts een van de partijen met wie WSDH nauw in contact staat. Ook de Cruyff Foundation, ADO Den Haag, stadsdelen en welzijns- en zorgorganisaties als Wijkz zijn bij de stichting betrokken. “Zo stuurt Wijkz potentiële deelnemers naar ons door en organiseren we evenementen in samenwerking met andere organisaties die hetzelfde doel hebben. De gemeente, onze belangrijkste financierder, juicht dat van harte toe. Het lukt daarmee namelijk zoveel mogelijk inwoners van Den Haag op hun eigen manier in beweging te krijgen, bij een vereniging en via streetsport.”

"Wij kunnen wel ideeën hebben over wat jongeren leuk vinden, maar uiteindelijk gaat het erom waar zij het meeste plezier uit halen en wat hen bindt"

Luisteren naar de doelgroep
Om in aanmerking te blijven komen voor (gemeentelijke) subsidie zit WSDH nooit stil. Schenau: “Het vraagt om continue zichtbaarheid, om meetbaar en kwalitatief hoogstaand werk en aansluiting bij de behoeften van verenigingen, wijken en scholen. Luisteren naar wat de doelgroep wil, is cruciaal. Wij kunnen wel ideeën hebben over wat jongeren leuk vinden, maar uiteindelijk gaat het erom waar zij het meeste plezier uit halen en wat hen bindt. Anders is de kans natuurlijk groot dat ze het niet volhouden.”

Schenau is trots op het team waarmee dagelijks aan de sportstad Den Haag wordt gewerkt. “De laatste jaren hebben wij een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Onze activiteiten zijn populairder dan ooit en verenigingen weten ons steeds beter te vinden. Gelukkig maar, want we willen binnen de gemeente niet meer weg te denken zijn.”

Voor meer informatie: www.swsdh.nl

#replace title#