door: Leo Aquina | 22 juni 2023

Jong Oranje - niet het Nederlands voetbalelftal voor spelers onder 21 jaar, maar de organisatie voor young professionals in de sport - heeft een nieuw bestuur. De club heeft zo’n vierhonderd leden die in hun werk allemaal te maken hebben met sport. Jong Oranje biedt deze young professionals, met hulp van Samen Presteren - het arbeidsmarktfonds voor de sport - ontwikkeltrajecten en netwerkbijeenkomsten om hun positie te versterken en hun doorgroeimogelijkheden in de sportsector te vergroten. Het nieuwe bestuur heeft er zin in. “We borduren voort op het goede werk van onze voorgangers en we richten ons op drie pijlers: verbinden, kennisdelen en inhoudelijk van waarde zijn voor de sport”, aldus bestuurslid communicatie en PR Bjorn Rosner.

Zelf is Bjorn Rosner werkzaam bij de Nederlandse Loterij. “In de basis geen sportorganisatie,” geeft hij toe. “Maar wij zijn wel de allergrootste sponsor van sport in Nederland en daarmee zijn we enorm aan de sport verbonden. Dat is de insteek die we hebben met Jong Oranje. Je hoeft niet per se bij een sportorganisatie te werken. Je kunt ook de kapper zijn van Frenkie de Jong of Memphis Depay. Als je in je werk met sport te maken hebt, ben je welkom bij Jong Oranje.” Onze huidige leden werken ook overal en nergens, maar er is altijd met een link met sport: van de KNVB, de judobond, Team Sportservice en NOC*NSF tot Ajax, gemeente Almere, sportmarketingbureaus en ESPN.”

Doorgroeimogelijkheden
Waarom hebben young professionals in de sport behoefte aan een organisatie als Jong Oranje? Rosner: “We zien dat er relatief veel jonge mensen in de sport werken en dat de uitstroom als ze wat ouder worden groot is. Dat is jammer want op die manier gaat er een hoop expertise verloren voor de sportsector. Wij willen verbinding creëren tussen de sportprofessionals. We zien bijvoorbeeld dat er tussen bonden geswitcht wordt omdat mensen elkaar kennen via Jong Oranje, dat vergroot voor velen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor directiefuncties bij bonden worden vaak mensen van buiten de sport gezocht. Hoe mooi zou het zijn als we dergelijke functies in de toekomst kunnen invullen met senior medewerkers die hun sporen in de sport hebben verdiend?”

“De sportsector is niet heel groot. Door te verbinden zorgen we ervoor dat mensen en organisaties elkaar beter kennen"

Hoewel Rosner benadrukt dat Jong Oranje geen brancheorganisatie is, zet Jong Oranje zich ook in voor arbeidsvoorwaarden: “Ons bestuurslid Berend Keehnen werkt bij de WOS (Werkgevers in de Sport), een organisatie die sterk betrokken is bij de CAO-sport. Het is fijn om daar dicht bij te zitten. Weliswaar niet formeel namens Jong Oranje, maar op die manier blijven we wel op de hoogte.” Ook als het gaat om arbeidsvoorwaarden, zijn doorgroeimogelijkheden in de sport speerpunt van Jong Oranje. Rosner: “De sportsector is niet heel groot. Door te verbinden zorgen we ervoor dat mensen en organisaties elkaar beter kennen en zo vergroten we hun mogelijkheden.”

JOOP
Een andere manier om young professionals te ondersteunen bij hun carrière in de sport, zijn de ontwikkeltrajecten die Jong Oranje aanbiedt. Rosner: “Dat traject noemen we JOOP (Jong Oranje Ontwikkel Programma) en het is gratis voor mensen die lid zijn van Jong Oranje. Daar zit een deel intervisie in, daarnaast kijken we wat je nu doet en we maken een plaatje waar je zou willen staan over vijf jaar en over tien jaar.” Jong Oranje organiseert deze ontwikkeltrajecten samen met GoodHabitz, een onlineplatform voor persoonlijke ontwikkeling, en Paluka, een organisatie die ontwikkeltrajecten organiseert en ook een talentscan aanbiedt.

Jong Oranje financiert deze activiteiten met behulp van subsidie van Samen Presteren. Het nieuwe bestuur heeft zich voorgenomen ook naar sportbonden en sportorganisaties te kijken voor extra financiering. Rosner: “Voor sportorganisaties is het een investering in hun medewerkers. Als we het voor elkaar kunnen krijgen dat iedere bond een paarhonderd euro bijdraagt, kunnen wij daar veel mee doen en voor een afzonderlijke bond is dat niet eens zoveel geld.”

Vebinding is een sleutelwoord. Rosner: “Dat proberen we te creëren door naast de ontwikkeltrajecten óók in te zetten op evenementen. Zo willen we nog vaker sportorganisaties en -evenementen bezoeken, meer netwerkborrels organiseren en zijn er zelfs ambities om op internationale sportreis te gaan. Hierin combineren we alle toffe evenementen met een educatief element, bijvoorbeeld met gastcolleges van (toernooi)directeuren.”

"Onze droom is professionalisering van alle sportorganisaties op basis van onze drie pijlers verbinding, kennisdeling en inhoudelijk van waarde zijn voor de sport"

Dromen
Het nieuwe bestuur bestaat uit bestuurders Berend Keehnen, Paulien van den Boogaard (evenementen), Maud Eriks (penningmeester), Bjorn Rosner (communicatie en PR) en Ershad Yari (sponsoring en partnerships). Hun statutaire termijn is twee jaar. “Maar we zijn voornemens dit langer te doen als dat natuurlijk van alle kanten gewenst is. Onze droom is professionalisering van alle sportorganisaties op basis van onze drie pijlers verbinding, kennisdeling en inhoudelijk van waarde zijn voor de sport. Dat doen we door middel van evenementen, ontwikkelsessies, maar we dromen ook van buitenlandse reizen om een kijkje in de keuken te nemen bij buitenlandse sportorganisaties.”

Naast het bestuur heeft Jong Oranje zogenaamde aanvoerders. Op dit moment is alleen oud-bestuurslid Taner Kahraman aanvoerder, maar Jong Oranje wil er meer. Rosner: “In het verleden hadden we zeven aanvoerders die min of meer fungeerden als bestuur. We hebben die structuur enigszins veranderd. De aanvoerders gaan echt in de praktijk bezig, en de bestuursleden zetten zich meer strategisch in op de achtergrond. Daarbij borduren we voort op het fundament dat onder anderen Koen Vermooten en Taner Kahraman, samen met het eerdere aanvoerdersteam, hebben neergezet.”

Voor meer informatie: wijzijnjongoranje.nl

Eigenschappen
#replace title#