De WOS (Werkgevers in de Sport) is een campagne gestart met de naam ‘Ook dat is duurzame inzetbaarheid’. Hoe ziet deze campagne eruit, wat is de aanleiding ervan en op welk resultaat wordt gehoopt?

door: Jan Kossen | 11 april 2023

Het thema vitaliteit op het werk is actueler dan ooit. In het post-corona tijdperk is de werkstress weer toegenomen. Thuiswerken is hybride werken geworden, waarbij we met z’n allen op zoek zijn naar de nieuwe balans. De druk om te presteren stijgt namelijk ook: meer werk, minder mensen. Ondanks dat daar bijna geen tijd voor lijkt te zijn, wil je ook stappen zetten in je eigen ontwikkeling. Dan hebben we het nog niet eens over je sociale leven, je familie en vrienden, voor wie je er met honderd procent aandacht, tijd en energie wil zijn.

Gelukkig is er meer aandacht voor gezondheid en ontwikkeling op de werkvloer, en dat is belangrijk. Wij dragen daar graag aan bij; voor de werkgever én de werknemer. Met de juiste laagdrempelige trainingen blijven werknemers vitaal en kunnen ze de gewilde stappen zetten in de professionele ontwikkeling. Ontwikkelde en mentaal en fysiek gezonde werknemers zorgen voor meer productiviteit, hoger werkgeluk en lager ziekteverzuim. In andere woorden: je houdt je energie vast en voelt dat je groeit als mens en professional. En belangrijker nog, je komt met meer energie thuis, waardoor je kiest voor het sporten en tijd met je gezin of vrienden in plaats van een avond op de bank.

"Een goede werkgever stimuleert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zijn werknemers"

Waarom wij de campagne zijn gestart? Werkgevers in de Sport (WOS) staat voor goed werkgeverschap in de sport. We vinden het belangrijk dat de sportsector zich kan blijven ontwikkelen en aantrekkelijk blijft om in te werken, daar zijn we het als sportorganisaties allemaal over eens. Sterke organisaties en werknemers zijn daarin essentieel. Daarom is het van groot belang om te blijven investeren in alle sportcollega’s. Een goede werkgever stimuleert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zijn werknemers. Aan de andere kant is het als werknemer altijd goed te bekijken wat je kan doen om te blijven groeien als mens en professional. Toch is dit niet altijd even eenvoudig. Daar helpen we daarom graag bij met onze campagne ‘Ook dat is duurzame inzetbaarheid’.


Over De campagne
Duurzame inzetbaarheid gaat voor ons om een leven lang gelukkig en gezond werken in de sport. En ja, daar valt veel onder. Zo kwamen we ook op de titel van deze campagne. We willen duidelijk maken dat je laagdrempelig met het thema aan de slag kan. Daar hebben we ook onze programma´s op afgestemd: voor werkgevers én werknemers, ongeacht je functie en ervaringsniveau. Dit jaar richten we ons in de campagne op vier specifieke thema’s: gezond werken & leven, leiderschap in de sport, duurzame dialoog, en medezeggenschap. De eerste twee licht ik graag even toe. Voor de informatie van alle thema’s kan je altijd terecht op onze website of ons even benaderen via info@sportwerkgever.nl.

Gezond leren werken & leven: mentaal en fysiek gezond, op werk en thuis
Ik had het net al even over de nieuwe werk-privé balans en vooral onze zoektocht daarnaar. Ook om ons heen zijn sportwerkgevers bezig met de (her)inrichting van teamdagen op kantoor enerzijds, en de ruimte voor thuiswerken anderzijds. Voor werknemers geldt dit ook. Privé en werk is steeds meer verweven en daarin zoeken we naar de beste manier om professioneel zo goed mogelijk te presteren, maar ook op sociaal vlak lekker in ons fel te zitten; mentaal en fysiek gezond te zijn. In samenwerking met Pim Mulier bieden we daarom het traject Gezond leren werken & leven aan.

"Twee keer per week sporten compenseert je zitgedrag gedurende je werkdag niet"

Tijdens het programma ga je aan de slag met je werk-privé balans. Dat gaat alle kanten op: voorlichting van Pim Mulier, monitoring van je slaap, gezondheid en beweging met een horloge, een gezondheidsonderzoek, een training gezond gedrag, en individuele begeleiding. Vitaliteit is namelijk echt meer dan een paar keer per week sporten, iets wat zelfs wij als collega’s in de sport nog wel eens willen onderschatten. Twee keer per week sporten compenseert je zitgedrag gedurende je werkdag namelijk niet. ‘Zitten is het nieuwe roken’ is ook niet zomaar bedacht. Gelukkig zit een gezonder leven, zowel fysiek als mentaal, hem in de kleine dingen. Dat heeft dit traject ons team ook geleerd. Dingen als vaker staand vergaderen en de wandeling na de lunch zijn bij ons inmiddels eerder regel dan uitzondering.

We zijn verheugd dat er al zoveel organisaties hebben deelgenomen aan dit traject. Naast mijn eigen collega’s binnen de WOS deden onder andere ook groepen mee van de KNSB, Sport Fryslân, KNGU, KNWU en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Deze deelnemers fungeren vervolgens als ambassadeurs van het thema binnen hun organisaties. We hopen natuurlijk dat ze hun collega’s meenemen in hun enthousiasme. Vanwege de grote interesse en positieve evaluatie zijn we nu aan het kijken of we in het najaar een nieuw traject kunnen aanbieden. Bekijk voor een kleine inspirerende trigger vooral onderstaand filmpje!


Leiderschap in de sport: een nieuwe generatie leidinggevenden
Om de sportsector verder te ontwikkelen, hebben we iedereen nodig. Het is niet voor niets dat het woord ‘samen’ zo vaak voorkomt als het gaat over werken in de sport. Ook wij richten ons op medewerkers én leidinggevenden. Hoe versterkt de één de ander? Hoe maken we samen de sport sterker?

De sectoranalyse laat zien dat verdere investering in de ontwikkeling van sportleiderschap nodig is. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat ruim 70% van de directie en MT-leden nooit eerder specifieke leiderschapsvaardigheden hebben aangeleerd. Het is daarom voor sociale partners in de sport topprioriteit om het leiderschap bij deze doelgroepen te versterken.

"We zien dat duurzame inzetbaarheid steeds hoger op de beleidsagenda komt te staan"

Speciaal voor leidinggevenden in de sport, of zij dit binnen de komende drie jaar ambiëren, is de nieuwe pilot ‘Wendbaar en strategisch leiderschap in de sport’ ontwikkeld. De pilot bestaat uit zes leiderschapsthema’s, zoals Cultuur en Gedrag, Strategisch Leiderschap en Talent Management, en Coachend Leiderschap en Autonomie. Tijdens elke sessie gaat de groep onder leiding van een inspirerende gastspreker, waaronder hoogleraar Nyenrode Bas Kodden en oud-waterpolo olympiër Bas de Jong, aan de slag met deze thema’s. In het middaggedeelte wordt veel tijd besteed aan intervisie en actuele casussen rondom het onderwerp.


Eind maart startte de eerste groep met 17 enthousiaste deelnemers van onder andere de KNVB, KNZB, NOC*NSF en Team Sportservice, je leest er hier meer over. Vanwege de grote interesse is inmiddels ook de inschrijving voor de tweede editie geopend.

Samen komen we verder
Het is voor elke organisatie belangrijk én mogelijk om met deze thema’s aan de slag te gaan. Dit is voor onze campagne een cruciale randvoorwaarde geweest. Te druk zijn op werk, en daarom geen tijd hebben, is geen argument om duurzame inzetbaarheid links te laten liggen. Het is juist de reden om wél met deze thema’s aan de slag te gaan. Het overbrengen van de urgentie en laagdrempeligheid is niet alleen aan ons weggelegd. Daarvoor kijken we naar alle sportorganisaties en zien we ook dat duurzame inzetbaarheid steeds hoger op de beleidsagenda komt te staan.

"We geloven er heilig in dat we van elkaars initiatieven kunnen leren"

Ik noemde het al: ‘samen’ is het sleutelwoord. Er zijn al talloze voorbeelden van organisaties die duurzame inzetbaarheid mee hebben genomen in hun beleid. Tijdens onze kick-off webinar in februari hoorden we hier al veel verhalen over, bijvoorbeeld van Kenniscentrum Sport & Bewegen. We geloven er heilig in dat we van elkaars initiatieven kunnen leren. Het gaat namelijk veel verder dan alleen onze thema´s. We zijn trots op het succes van onze huidige projecten, maar zijn vooral ook benieuwd naar hoe anderen met dit thema bezig zijn en hoe wij daar toegevoegde waarde in kunnen bieden. Zo versterken we gezamenlijk de sportsector, elke dag een beetje meer. Laat je het ons weten? Deel je vragen, opmerkingen en ervaringen met ons via info@sportwerkgever.nl.
De campagne ‘Ook dat is duurzame inzetbaarheid’ en alle bijbehorende programma´s worden mede mogelijk gemaakt door sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Jan Kossen is waarnemend directeur van de WOS (Werkgevers in de Sport).

Eigenschappen
11 april 2023
#replace title#