door: Bas Kammenga | 20 april 2023

De huidige CAO Sport loopt aan het einde van dit kalenderjaar af. Daarom zitten werkgevers- en werknemersorganisaties middenin een verkennend proces dat moet leiden tot de CAO Sport 2024+. Een en ander wordt begeleid door Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds voor de sport. Dit fonds organiseert op 6 juni de bijeenkomst ‘CAO 2024+: Fit voor de toekomst’. Werkgevers en werknemers gaan dan met elkaar in gesprek en er wordt input opgehaald voor de nieuwe cao. Eva van den Berg is sinds afgelopen september actief als juridisch beleidsadviseur arbeidszaken bij Werkgevers in de Sport (WOS). De WOS is, evenals de vakbonden FNV, CNV en De Unie, een van de betrokken partijen bij Samen Presteren. Van den Berg is in de rol van regievoerder betrokken bij het cao-proces. Zij vertelt meer over de CAO Sport, het huidige traject en de inbreng van werkgevers en werknemers.

De allereerste CAO Sport werd al in 1988 afgesloten, 35 jaar geleden. Anno 2023 gaat het om ongeveer 3.500 werknemers die onder deze collectieve arbeidsovereenkomst vallen. “De leden van de WOS zijn verplicht om de CAO Sport toe te passen voor hun werknemers. Deze leden bestaan uit grote en kleine sportorganisaties, waaronder bonden en sportservice-organisaties. De KNVB, NOC*NSF en verschillende andere sportbonden zijn daarin de grootste leden. Daarnaast zijn er sportservice-organisaties van grote steden, gemeenten en provincies en nog een aantal evenementenbureaus aangesloten. In totaal heeft de WOS zo’n honderd leden”, vertelt Eva van den Berg.

Tijdens het proces om te komen tot een nieuwe CAO Sport wordt er onder meer gekeken naar cao´s in andere delen van de arbeidsmarkt. “De trend is dat vanwege de toenemende inflatie de lonen meer stijgen dan in het recente verleden. Daar zal in dit traject natuurlijk rekening mee worden gehouden. De CAO Sport is overigens een minimum-cao. Dat houdt in dat werkgevers ten gunste van de werknemer van de cao mogen afwijken. Verder zijn er diverse uitzonderingen in de cao vastgelegd die zijn toegespitst op de sport. Een voorbeeld hiervan is de ketenregeling, die zorgt dat aaneengesloten contracten van bondstrainers en technisch directeuren mogelijk blijven, zonder dat een vast dienstverband ontstaat”, aldus Van den Berg.

Inbreng voor een nieuwe cao
In het proces richting de nieuwe CAO Sport is voor Samen Presteren de inbreng van werkgevers en werknemers cruciaal. Daarom heeft dit arbeidsmarktfonds voor de sport in januari een enquête gehouden. “Daar zijn ruim honderd reacties op binnengekomen", vertelt Van den Berg. “Het gaat daarbij onder andere om de hoogte van het loon en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Aan de hand van de enquête-uitkomsten biedt Samen Presteren op 6 juni 2023 werknemers en werkgevers de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van de volgende cao. Hiermee hopen we tussen beide partijen een mooie dialoog tot stand te brengen en verdere input te verkrijgen die in het najaar gebruikt zal worden aan de onderhandelingstafel."

"De hoofdvraag is in ieder geval hoe we de sportbranche aantrekkelijk kunnen houden om in te (blijven) werken"

Er zullen op 6 juni nog geen knopen worden doorgehakt, maar de input wordt verder gekanaliseerd. “Samen met de werknemersvertegenwoordiging bepalen we een goede en nuttige invulling van die dag. De hoofdvraag is in ieder geval hoe we de sportbranche aantrekkelijk kunnen houden om in te (blijven) werken. Dit horen we ook vooral graag van de werkgevers en werknemers op die dag. We nodigen daarom werkgevers en werknemers vooral uit om deel te nemen. De inschrijving hiervoor is net geopend. Meer informatie en het aanmeldformulier vind je op onze website.”

Onderhandelingen
Na het verkennende proces in het voorjaar zal in het najaar het onderhandelingsproces beginnen. “Bij het arbeidsvoorwaardenoverleg zit ik als adviseur en regievoerder aan de cao-tafel. De werkgeversdelegatie bestaat uit de directeur van de WOS, arbeidsjuristen van de KNVB en de KNSB en de directeur van Sport Fryslân. De werknemersdelegatie bestaat uit bestuurders van de FNV, de Unie en het CNV; de drie grote vakbonden.”

In het najaar volgt ook een ledenberaad, waar alle werkgeversleden van de WOS stemrecht hebben: “De grote werkgevers hebben aan de hand van de totale loonsom een zwaardere stem, die naar rato wordt meegewogen. Vanuit de vakbonden krijgen ook werknemers de mogelijkheid om hun stem uit te brengen over de nieuwe cao. Wanneer beide achterbannen instemmen met het cao-voorstel, wordt de nieuwe CAO Sport uitgewerkt, definitief gemaakt en gepubliceerd. ”

Voor meer informatie: aanmelden voor de bijeenkomst van 6 juni kan hier

 

Eigenschappen
20 april 2023
#replace title#