Hoe kunnen we concurreren met andere sectoren en de echte talenten binnen boord halen?

  • De vraag van… Gijs Janssen, per 1 januari 2024 directeur van Koninklijke Wandel Bond Nederland
  • Aan... Marc Elffers, directeur van de WOS, werkgevers in de sport

De vraag

De meeste sportbonden en sportorganisaties maken een enorme transitie door. Van traditionele verenigingen – van en voor verenigingen – transformeren we naar marktgerichte organisaties waarbij contributie of lidmaatschap niet meer de enige vorm van binding is. Ook in de moderne sportorganisaties blijven onze mensen het belangrijkste kapitaal. Dit jaar is er met de nieuwe CAO Sport een enorme stap voorwaarts gemaakt om van de sport een volwaardige en professionele sector te maken. Ik merk echter nog steeds dat het – met name op het gebied van marketing, sales, new business/development – erg lastig is om aan gekwalificeerde mensen te komen. Welke stappen kunnen we de komende jaren nog zetten om beter te kunnen concurreren met andere sectoren en de echte talenten binnen boord te halen?

Het antwoord

Beste Gijs, allereerst feliciteren we je nog graag met je prachtige nieuwe functie! Dank voor je vraag en je compliment over de CAO Sport 2024/25. We hebben een goede stap voorwaarts gezet, dankzij de steun van de werkgevers en werknemers. We onderschrijven bovendien je geschetste beeld: we moeten de sector Sport & Bewegen blijven versterken.

Een mooie vraag die je me stelde, een die breder leeft in de sector, velen voelen deze uitdaging. Ik heb zeker niet dé oplossing, maar ik heb er wel een aantal gedachten over. Bij de beantwoording van jouw vraag dacht ik direct aan het afscheid van Michael van Praag bij de NLsportraad. Ik heb toen aandachtig zitten luisteren naar Wim Kuijken, voormalig Regeringscommissaris Deltaprogramma. Hij had de prachtige visie om met een collectief deltaprogramma ons land te beschermen tegen het water.

Hoe mooi zou het zijn als ook onze sector een deltaplan krijgt? Met structurele financiering vanuit het Rijk om de arbeidsmarkt verder te professionaliseren. Er is nog een wereld te winnen en mede door de versnippering zou zo’n integrale aanpak zeer wenselijk zijn. Het is een droomscenario voor de lange termijn, dat besef ik, maar zeker een die ik voorsta.

"De noodzaak om nieuwe paden te gaan bewandelen en nieuwe inkomstenstromen te gaan ontwikkelen is er simpelweg"

Structurele investeringen vanuit het Rijk en gezamenlijke sectorbrede-aanpak
Je zei het zelf al: voor de aantrekkelijkheid van de sector is investering in menselijk kapitaal cruciaal. Helaas past daar een plat antwoord: we hebben geld nodig. Want, en daar komt je vraag wellicht vandaan, om voor de werving van een goede marketeer te concurreren met financieel sterkere sectoren, is het zijn van een ‘leuke’ werkgever in een mooie sector onvoldoende.

Dat vraagt ook dat organisaties zelf zich doorontwikkelen, wellicht (meer) ondernemen en nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Want alleen met de gelden van NOC*NSF, de (lokale) overheid of sponsors worden de budgetten er de komende jaren voor de meeste organisaties niet groter op. Ik weet dat de wandelbond op dit gebied al een grote slag heeft geslagen. De noodzaak om nieuwe paden te gaan bewandelen en nieuwe inkomstenstromen te gaan ontwikkelen is er simpelweg, maar ik heb vaak het gevoel dat die noodzaak niet bij elke organisatie wordt omgezet in actie. Daarom verbaasde het me dat er zo weinig animo was onder WOS-leden voor onze bijeenkomsten over ondernemerschap. Want als je hetzelfde blijft doen, krijg je (in dit geval: helaas) veelal hetzelfde resultaat. Maar dat is niet alles, we zetten ook als sector nieuwe stappen in de professionalisering. Daar vertel ik je graag meer over, aan de hand van de Human Capital Agenda Sport (HCA) en CAO Sport protocolafspraken.

HCA Sport
De HCA is een samenwerkingsverband van het sportonderwijs, het Ministerie van VWS en de sector Sport & Bewegen. De HCA werkt aan de ontwikkeling cq. professionalisering van de gehele arbeidsmarkt sport, breder dan alleen de CAO Sport. Hierbij is specifieke aandacht voor de aansluiting met het onderwijs. In het visiedocument lees je over alle projecten.

CAO Sport
De brede steun voor het cao-voorstel toont dat we als één sector deze vervolgstap wilden zetten. Daar mogen we trots op zijn. Alle werkgevers vonden de gezamenlijke substantiële loonstijging noodzakelijk. Voor het aantrekken van nieuw talent, maar ook voor de huidige sportcollega’s. Ondanks de mogelijke uitdaging voor de eigen organisaties.

Bovendien spraken vakbonden en werkgevers de nadrukkelijke wens uit om met de CAO Sport te blijven groeien. Daarom zijn er tijdens de onderhandelingen protocolafspraken gemaakt. Deze afspraken onderstrepen de behoefte om juist ook tijdens de huidige cao door te pakken.

Deze gesprekken lopen continu. Daar wordt de aansluiting van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij aanpalende sectoren en de behoefte van nieuwe generaties onder de loep genomen. De hiervoor aangesloten partijen zijn de werkgeversdelegatie (WOS, KNVB, Sport Fryslân en KNSB) en vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de Unie.

"De buitenwacht weet vaak maar nauwelijks dat deze functies ook in de sport bestaan"

De zoektocht naar gekwalificeerde mensen
Tot slot kom ik even bij je terug op je opmerking rondom marketing, business development en sales. De ontwikkeling van deze functies illustreert de huidige professionalisering. Tegelijkertijd weet de buitenwacht vaak maar nauwelijks dat deze functies ook in de sport bestaan. Zaak om dat met elkaar beter te vertellen aan de wereld!

Zo werken we aan de aantrekkelijkheid van de sector, bijvoorbeeld met intensiever contact met het onderwijs en een betere gezamenlijke positie op de arbeidsmarkt. Dat doen we ook via de merknaam Werken in de Sport, het vernieuwde - nog groeiende - arbeidsmarktplatform voor en door de sector. Hier verbinden we werkgevers, werknemers en potentiële werknemers, naar het voorbeeld van WerkenVoorNederland.

Zullen we hierover doorpraten?
Je hebt een vraag gesteld die breder speelt en waar we met de hele sector flink in moeten investeren. Hopelijk biedt dit je een indruk van hoe we de volgende stappen willen zetten. Ik praat er graag een keer met je over door. Zowel voor jou als anderen met dezelfde vragen staat de deur altijd open.

Eigenschappen
#replace title#