Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en verzorgen van gedifferentieerde gymlessen (gebaseerd op de jaarplanning van het Basisdocument voor Bewegingsonderwijs).
buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris, vakdocent LO (basis- en middelbaar onderwijs)
0 - 20 uur, 20 - 40 uur
HBO
Limburg
6 juni, 16:15
6 augustus, 23:59
Als productmedewerker trainer-coaches ben je samen met het team verantwoordelijk voor het opleidings- en bijscholingsaanbod voor trainer-coaches van de KNGU. Binnen deze functie ben jij verantwoordelijk voor onze docenten en praktijkbegeleiders.
trainer/ coach/ instructeur/ technisch coördinator, (beleids)medewerker bij sportbond of -koepel
0 - 20 uur
HBO
Gelderland
4 juni, 15:24
21 juni, 23:59
De coördinator financiën is verantwoordelijk voor een actuele en juiste financiële administratie. De coördinator financiën ondersteunt bij het opstellen van begrotingen en financieel onderbouwde plannen, en geeft inzicht in de financiële consequenties hie
(beleids)medewerker bij sportbond of -koepel, juridisch en/of financieel medewerker
20 - 40 uur
HBO
Utrecht
31 mei, 18:57
23 juni, 23:59
De coördinerend buurtsportcoach (CBSC) zorgt samen met het team en de teamcoach voor het opstellen van een plan van aanpak en het realiseren van de beoogde doelstellingen en resultaten uit het plan.
buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris, manager/ teamleider/ projectleider
20 - 40 uur
MBO, HBO
Flevoland
29 mei, 16:09
29 juli, 23:59
#replace title#